Documents

Ancestral history

rodokmen1

rodokmen 2


Confirmation of the breeding station name

potvrdenie


Eye examination

oci


EIC genetic test

eic


Dysplasia examination

dysplaziadysplazia2


Genetic examination of degenerative myelopathy

myelopatia.jpeg


OVVR

ovvr